.. / fördelar

Fördelar

Vi vill ge några exempel där Mediahandler hjälper dig att spara tid och pengar åt
ditt företag:

 • Företagets grafiska profil efterlevs
  Oavsett vart i världen annonsen, skylten, trycksaken eller visitkorten beställs ser de likadana ut. Det ger ditt företag ett proffsigare ansikte utåt.
 • Struktur
  Det blir mycket lättare att hitta företagets digitala mediafiler, speciellt om filerna härstammar från digitalkameror och ofta har likartade filnamn.
 • Kontroll och spårbarhet
  Vem beställde vad ?, när ?, och vad kostade det ?
  Mediahandler ger dig svaret.
 • Färre korrektur
  En dold kostnad som kan ta mycket av informationsavdelningens resurser.
 • Leverantörsoberoende
  Det material du lägger in i Mediahandler bestämmer du själv över, det kan användas och tas ut när som helst.
 • Öppet jämt
  Mediahandler stänger aldrig, detta är speciellt viktigt om ert företag har verksamheter i flera tidszoner.
 • Plattforms och webläsareoberoende
 • Snabbhet
  Mediahandler kan utan problem köras med en modemuppkoppling. En viktig fördel om företaget har verksamhet i länder med dåliga uppkopplingar eller äldre datorer.
 • Välbeprövat
  Mediahandler är en beprövad produkt som används sedan flera år av kunder med verksamhet i hela världen.
Sammanfattning
Företagets grafiska profil efterlevs
Struktur
Kontroll och spårbarhet
Färre korrektur
Leverantörsoberoende
Öppet jämt
Snabbhet
Välbeprövat
© Copyright Ågrens IT 2019. All rights reserved. hem | mediahandler | fördelar | produktion | referenser | om oss | kontakta oss
Prepress IT  •  Box 429  •  891 28 Örnsköldsvik  •  Telefon: 0660-29 99 25  •  Kontakta oss