.. / mediahandler / mediabank / strukturering

Strukturering

Mediabanken ger dig möjlighet att enkelt strukturera dina bilder, dokument, filmer m.m. På detta sätt gör du tillgängligheten ännu större för de som behöver filerna längre fram.

Du kan strukturera på olika sätt, genom trädstruktur, fasta sökord och fritextbeskrivningar.


nyckelord

sökresultat

fildata
   Mediabank
     Beställning
     Strukturering
     Inläggning av material
   Shop
   Offert
   Produktion
© Copyright Ågrens IT 2019. All rights reserved. hem | mediahandler | fördelar | produktion | referenser | om oss | kontakta oss
Prepress IT  •  Box 429  •  891 28 Örnsköldsvik  •  Telefon: 0660-29 99 25  •  Kontakta oss